Stichting INFORMATICA-Actief

De stichting INFORMATICA-Actief is opgericht in 2007 en stelt zich ten doel om:

  • Online leermateriaal te publiceren voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs.
  • Kennis te verzamelen over het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs om leermateriaal te (laten) ontwikkelen.
  • Docenten te ondersteunen door middel van cursussen voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs.

AANSPREEKPUNTEN binnen INFORMATICA-Actief

Administrator van de digitale leeromgeving is Pieter Vorstenbosch.

Email: pietervorstenbosch@informatica-actief.nl
Pieter is het aanspreekpunt voor bijdragen voor de docentenkamer, zoals antwoorden, PP-presentaties, bruikbare software, enz.
Daarnaast beheert Pieter ook alle leerling/docentaccounts en alle klaslokalen van de verschillende scholen.
Bij technische vragen/problemen kunt u als eerste contact opnemen met Pieter.

Eindredacteur van de digitale leeromgeving is Paul Bergervoet.

Email: paulbergervoet@informatica-actief.nl
Paul is de eindredacteur van INFORMATICA-Actief.
Paul bewaakt de 'onderwijskundige lijn' en de 'layout' van de digitale lesmethode.
Daarnaast is Paul het aanspreekpunt bij inhoudelijke en/of tekstuele opmerkingen over de inhoud van het lesmateriaal.

De financiƫle administratie wordt verzorgd door Kees Hommel.

Email: keeshommel@informatica-actief.nl
Kees beheert de website, verzorgt de nieuwsbrieven, verwerkt alle bestellingen en is het aanspreekpunt bij vragen over facturen e.d.
Daarnaast neemt Kees, bij afwezigheid van Pieter, de taak als administrator waar.

Tenslotte zijn er verschillende auteurs op freelance basis voor de stichting werkzaam.
INFORMATICA-Actief investeert doorlopend in de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal.